Andre samarbeid

The Worldwide Prison Health Research & Engagement Network (WEPHREN)

WEPHREN er et verdensomspennende samarbeidsforum for personer som engasjerer seg i og forsker på helse blant innsatte i fengsel. Målet for gruppen er bedre tilgang til helsetjenester gjennom god forskning.

Wephren_global.png

madeclear - forskningsformidling med video

madeclear jobber med å lage presis og korrekt videokommunikasjon av kompleks forskning. De kombinerer akademisk og filmteknisk kompetanse i sin utvikling av filmer og har arbeidet med blant annet The Lance, WHO og Københavns Universitet.

madeclear_logo_small_black.png