Brukersamarbeid

WayBack - Vi følger deg på veien

WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. PriSUD-prosjektet har vært så heldige å få WayBack og Johan Lothe med på laget, og gjennom deres organisasjon få et bedre innblikk i hva overgangen fra fengsel til samfunn innebærer. Fra og med 2021 vil prosjektet finansiere en liten stilling hos WayBack for å frigjøre tid til ytterligere å styrke vårt samarbeid.

I mars 2019 ble en evaluering av WayBack opprettet som er del av PriSUD-prosjektet. Evalueringen er en brukerundersøkelse med fokus på opplevelsen av tilbudet, hvor resultatene vil brukes til å evaluere dagens tilbud og til å planlegge fremtidig virksomhet.

last ned.jpg

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS åpnet offisielt 1. april 1937, da som "Fengselsskolen". Ved KRUS utdannes det fengselsbetjenter og verksbetjenter, og det tilbys ulike etter- og videreutdanningskurs for kriminalomsorgens tilsatte. PriSUD-prosjekt sin leder, Anne Bukten, er delvis tilsatt ved forskningsavdelingen på KRUS, noe som gir prosjektet en direkte tilkobling til fengselsnorge.

logo.png

Røde Kors - nettverk etter soning

Nettverk etter soning er et tilbud fra Røde Kors som fokuserer på overgangen mellom et lengre fengselsopphold og et liv utenfor murene. Målsetningen er å hindre tilbakefall til kriminalitet og fengsel. 

rødekort_edited.jpg