Reports

Bukten, A; Lokdam, N T; Clausen, T; Skærvø I. 

Bruk, besittelse og ruspåvirket kjøring blant innsatte i Norske fengsel 2000-2019

SERAF rapport, 3/2021(pdf)

Lindstad, M; Bukten, A & Clausen, T.

Innsatte og pasienter i rusbehandling med tilknytning til Oslo.

SERAF rapport 4/2019 (pdf)

Bukten, A; Stavseth, M R; Skurtveit, S, Lund, I O; Clausen, T.

Rus og Helsesituasjon blant innsatte i kriminalomsorgen.

SERAF rapport, 2/2016 (pdf)