Popularscientific papers

 

Lokdam. N T; Olsen. H.

Har vi glemt fengselsinnsatte i håndteringen av koronapandemien?

Kronikk publisert på Forskning.no d. 12.05.2021

Bukten, A.

Nasjonal ruskartlegging i kriminalomsorgen.

Aktuelt for kriminalomsorgen 2013 (1) s. 14-15, UiO

 

Bukten, A; Lobmaier, P P. 

Soning: Unik mulighet til motivasjonsarbeid?

Rus & samfunn 2013 (6) s. 26-28

 

Bukten, A; Clausen, T.

Kriminalitetsreduserende rusbehandling.

Rus & samfunn 2012 (4) s. 12-14