PriSUD i media

 

Tidligere omtaler:

Rusfeltet.no

Ingrid Havnes: Anabole steroider - en "lillebror" i rusfeltet

https://www.rusfeltet.no/aas-en-lillebror-i-rusfeltet/category1008.html

 

Forskning.no

Hilde Pape: Annenhver innsatt i norske fengsler hadde alkoholproblemer før soning:

https://forskning.no/alkohol-og-narkotika-kriminalitet/annenhver-innsatt-i-norske-fengsler-hadde-alkoholproblemer-for-soning/1792831'

 

Anne Bukten: Stort behov for rusbehandling i norske fengsel

https://forskning.no/alkohol-og-narkotika-kriminalitet-partner/stort-behov-for-rusbehandling-i-norske-fengsel/398315

 

rop.no

Fengsel – en god arena for bedre helse hos rusavhengige?

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/fengsel-en-god-arena-for-bedre-helse-hos-rusavhengige-rop.no;jsessionid=2438D0E33D2444A533E61E225E53C4CF

 

Rus- og helseutfordringer i norske fengsel

https://rop.no/aktuelt/rus--og-helseutfordringer-i-norske-fengsel/

 

ous.no

Hva vet vi om rusmiddelbruk under fengsling?

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/forskningsmiljoer/rusforsk/hva-vet-vi-om-rusmiddelbruk-under-fengsling

Mer enn en av fire innsatte i norske fengsler har brukt anabole steroider

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/steroideprosjektet/mer-enn-en-av-fire-innsatte-i-norske-fengsler-har-brukt-anabole-steroider

 

NRK

Dør av overdose like etter løslatelse

https://www.nrk.no/dokumentar/mange-overdosedodsfall-like-etter-loslatelse-fra-fengsel-1.13431962