© 2019 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Dissemination

Forskning.no omtalte funnene fra NorMA-rapporten.

Anne og Marianne holdt foredraget: "Rus, helse, glippsoner og tilbakefall" på konferansen Faget i Fokus i regi av kriminalomsorgen.

Anne holdt foredraget: "Overdosedødelighet etter løslatelse fra fengsel" som en del av lansering-seminaret for årets statusrapport.

En artikkel om temaet livskvalitet i fengsel ble i International Journal of Prisoner Health i mars 2019 Ashley Muller basert på data fra NorMA.

En artikkel som beskriver timing for overdose-dødsfall i tiden etter løslatelse publisert i det anerkjente tidsskriftet Addiction.

I forbindelse med publisering av artikkelen om overdose etter løslatelse, ble resultatene omtalt på NRK Dagsrevyen.