Forskningssamarbeid

Aarhus Universitet, Danmark

Aarhus Universitet er en av våre hovedsamarbeidspartnere jeg i PriSUD-Norden. Data tilsvarende nPRIS-kohorten vil bli samlet inn i Danmark og analyser som en del av de nordiske målsetningene i PriSUD-prosjektet. 

Morten Hesse og Christian Tjagvad er begge en del av forskningsgruppen i PriSUD-prosjektet. Christian har skrevet sin doktorgrad på Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og har jobbet med lignende data tidligere.

Karolinska Institutet, Sverige

Karolinska Institutet er den den andre av våre hovedsamarbeidspartnere jeg i PriSUD-Norden. Data tilsvarende nPRIS-kohorten vil bli samlet inn i Sverige og analysert som en del av de nordiske målsetningene i PriSUD-prosjektet. 

Zheng Chang ved Karolinska Institutet har forsket på utfall etter løslatelse i Sverige og er en del av forskningsgruppen i PriSUD-prosjektet. Han har blant annet publisert en artikkel om ruslidelser, psykisk sykdom og mortalitet i det anerkjente tidsskiftet The Lancet Psychiatry.

University of Oxford, England

Den tredje internasjonale samarbeidspartneren i PriSUD-Norden er det prestisjefylte University of Oxford. Et risikoevaluerings-instrument, OxRec, utviklet av forskere på Oxford skal testes og valideres på data fra nPRIS-kohorten.

Seena Fazel er en av verdens ledende forskere innen helseutfordringer blant innsatte og har publisert en rekke sentrale artikler i feltet. Han er også en del av prosjektets styringskomité.

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

PriSUD-prosjektet har et tett samarbeid med IKRS - institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitet i Oslo. Vårt søsterprosjekt, PRISONHEALTH, ledes av Thomas Ugelvik på nettopp IKRS, og deres kompetanse blir avgjørende i utviklingen av PriSUD-prosjektet.

Andre forskningssamarbeid

The Prison Project, et samarbeid mellom flere Nederlandsk institusjoner

The Prison Project er et prosjekt som er nært relatert til PriSUD, men med røtter i Nederland. Prosjeket er et samarbeid mellom universitetet i Leiden, Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) og universitetet i Utrecht. Prosjektleder er Dr. Anja Dirkzwager som er en del av forskningsgruppa i PriSUD-prosjektet.

© 2020 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon