_edited_edited_edited.jpg

Helse og Livsstil

Å opprettholde en sunn og god livsstil kan være vanskelig i fengsel. Mange innsatte kommer også inn med generell dårlig livskvalitet og mange usunne vaner, dette gjelder spesielt personer med rus- og avhengighetsproblematikk. For å gi innsatte mulighet for god livskvalitet ved tilbakeføring til samfunnet er det viktig å legge til rette for god opplæring og oppfølging på veien mot bedre helse.

I PriSUD-kohorten 'NorMA' er innsattes generelle livskvalitet målt ved validerte måleinstrumenter og innsatte har svart på spørsmål om helsevaner før og under soning. Sammenhengen mellom disse og senere sykdom og død vil undersøkes ved hjelp av registre.

 

Publikasjoner på temaet

Havnes, Ingrid Amalia, Bukten, Anne, Rognli, Eline Borger, and Muller, Ashley Elizabeth. "Use of Anabolic-Androgenic Steroids and Other Substances Prior to and During Imprisonment - Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (Norma) Study." Drug and Alcohol Dependence 217 (2020): 108255. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108255.

Muller, Ashley Elizabeth, and Bukten, Anne. "Measuring the Quality of Life of Incarcerated Individuals." International Journal of Prisoner Health 15, no. 1 (2019): 1-13. https://doi.org/10.1108/IJPH-02-2018-0005.

Muller, Ashley Elizabeth, Havnes, Ingrid Amalia, Rognli, Eline Borger, and Bukten, Anne. "Inmates with Harmful Substance Use Increase Both Exercise and Nicotine Use under Incarceration." International Journal of Environmental Research and Public Health 15, no. 12 (2018): 2663. https://doi.org/10.3390/ijerph15122663.