top of page

Katya Stavelie Khouri

Selvkontroll blant innsatte i fengsel.

Katya skriver hovedoppgave basert på NorMA-kohorten, og går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Oslo. Hun har tidligere hatt fag innen fengselspsykiatri og helse fra Glasgow Caledonian University. Der ble Katya interessert i psykisk helse og soninigsvilkår blant fengselsinnsatte, som bidro til at hun søkte hovedpraksis til et norsk fengsel. Der jobbet Katya som terapeut i et halvt år, som videre økte interessen for feltet. Katya er spesielt interessert i minoriteters opplevelse av opphold i fengsel og hvilke helsemessige behov som dukker opp i møte med ulike mennesker både i og utenfor fengsel. Videre interesserer Katya seg for hva som kan drive mennesker til å begå kriminelle handlinger. Dette er noe av fokuset for hovedoppgaven hennes, som utforsker selvkontroll og rusbruk i forbindelse med kriminalitet blant innsatte i norske fengsler. 

bottom of page