top of page

Høy forekomst av ruslidelser blant innsatte i Norske, Danske og Svenske fengsel

En ny PriSUD-studie publisert i Addiction viser høy forekomst av ruslidelser blant fengslede i Norge, Danmark og Sverige sammenlignet med den generelle befolkningen. Studien ble gjennomført ved hjelp av data fra nasjonale fengselsregistre og pasientregistre i de tre landene.


Studien inkluderte totalt 119 507 individer (108 971 menn og 10 536 kvinner) innenfor perioden 2010-2019. Resultatene viste at den totale forekomsten av ruslidelser var på omtrent 40% i alle tre landene. Kvinner hadde en signifikant høyere forekomst av ruslidelser sammenlignet med menn.Forskjellene i forekomst av ruslidelser mellom fengslede og den generelle befolkningen var også markante. Studien viste også at forekomsten av rusmiddelavhengighet blant fengslede hadde økt i løpet av perioden i Norge, mens den var mer stabil i Danmark og Sverige.


Resultatene fra studien kaster nytt lys på utfordringene knyttet til ruslidelser blant innsatte i Skandinavia og gir verdifull innsikt som kan bidra til å informere utviklingen av mer presise tiltak og behandlingsmetoder for å takle disse utfordringene. Resultatene tyder på et presserende behov for økt fokus og handling for å adressere ruslidelsene blant innsatte i fengsel, spesielt med tanke på den observerte økningen i Norge. Å møte utfordringen med ruslidelser blant personer i fengsel er avgjørende for å forbedre mulighetene til helse og rehabilitering, samtidig som det kan redusere tilbakefall og risiko for overdose etter løslatelse.0 kommentarer

Comments


bottom of page