top of page

Har vi glemt fengselsinnsatte i håndteringen av koronapandemien?


Helt fra starten av pandemien burde fengselshelse ha vært en viktig del av den nasjonale strategien for håndteringen av covid-19. Dette skyldes ikke bare hensynet til de innsattes og ansattes helse, men hensynet til den generelle folkehelsen. Dette skriver Nicoline T. Lokdam og Hilgunn Olsen i kronikken som er bragt på forskning.no.


Les hele kronikken her

0 kommentarer

Comments


bottom of page