top of page

Løslatt under covid-19

WayBack og SERAF gjennomfører for tiden en studie der vi ønsker å undersøke hvordan covid-19 har påvirket tiden under soning og oppfølging etter løslatelse. Målgruppen for studien er personer som har sonet og blitt løslatt i perioden mars 2020 - august 2021.


Undersøkelsen gjennomføres i et nettskjema, og man kan bruke mobil, PC eller nettbrett for å svare. Undersøkelsen er helt anonym, og ingen personopplysninger vil samles inn. Det er helt frivillig å bli med på studien.


Bakgrunn:

Under covid-19 opplevde innsatte i norske fengsel en rekke endringer i soningsbetingelser. Sosialkonsulenter, psykologer, frivillige og andre eksterne aktører kom ikke inn i fengslene og kunne dermed ikke følge opp som vanlig – både under soning og i forbindelse med forberedelse til løslatelse. Vi vil i denne undersøkelsen undersøke hvilken oppfølging innsatte har fått i forbindelse med løslatelsen.

I et samarbeid mellom stiftelsen WayBack og PriSUD prosjektet ved Senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, ble det besluttet å undersøke hvordan soning og løslatelse fra fengsel ble påvirket under covid-19.


Gjennomføring og personvern:

Nettskjema henter ikke IP-adresse eller e-post-adresse hos de som svarer og de som svarer bes ikke om å legge igjen noen form for kontaktinformasjon. Undersøkelsen er anonym, og det samles ikke inn personopplysninger. Det er helt frivillig å delta.


Delta her:

Undersøkelsen er utformet på den måten at man svarer på spørsmål via nettskjema gjennom en lenke som formidles av WayBack og Røde Kors Nettverk etter soning. Ta kontakt om du har sonet under covid-19 og ønsker å delta!


0 kommentarer

Comentários


bottom of page