top of page

Psykiske lidelser blant kvinnelige innsatte - ny publikasjon uteDet har vært stor interesse for de første resultatene fra WOMPRIS prosjektet: den første artikkelen berører dagsaktuelle temaer og har fått omtale i flere medier.Kriminalomsorgens håndtering av kvinnelige innsatte og innsatte med psykiske lidelser har vært høyt oppe i samfunnsdebatten, særlig det siste året. Dette er temaer som berører flere av fokusområdene i PriSUD-prosjektet.


WOMPRIS gruppen, som jobber spesifikt med helseutfordringer i den kvinnelige innsattpopulasjonen publiserte nylig sin første artikkel («Psychiatric morbidity among women in Norwegian prisons, 2010–2019») i tidsskriftet BMC Psychiatry.


Artikkelen finner blant annet at forekomsten av psykiske diagnoser er langt høyre blant kvinnelige innsatte sammenlignet med menn, og at andelen kvinnelige innsatte som tar med seg en aktiv psykisk lidelse inn i fengsel har økt betraktelig siden 2010.


«Med denne artikkelen har man endelig fått gode og oppdaterte tall på forekomsten av psykiske lidelser blant kvinner som soner i norske fengsel» Det forteller Vegard Svendsen, medforfatter og representant for WOMPRIS prosjektet.


NRK var blant de første store mediehusene som plukket opp artikkelen, og dekket den både på radio og på nett. A-magasinet har sitert studien i en reportasje om ansattes arbeidshverdag i Bredtveit kvinnefengsel. Kilden kjønnsforskning har også løftet frem studien og WOMRPIS prosjektet i en lengre artikkel om Bredtveit og aktuell forskning på kvinner i fengsel.


Resultatene fra studien er også beskrevet i sivilombudets rapport om Bredtveit fengsel. På bakgrunn av funnene fra denne rapporten har prosjektgruppen skrevet en kronikk om tematikken, som ble publisert på Dagsavisens nettside og i deres e-avis (26.05.23).


«Det er kjempebra at studien har fått såpass med publisitet og at den kunne bidra inn i debatten om forholdene ved Bredtveit fengsel» sier Svendsen. «Det viser at forskerstemmen og arbeidet vi gjør i PriSUD-prosjektet kan spille en aktiv rolle i å løfte og belyse viktige, samfunnsaktuelle temaer»

0 kommentarer

Comments


bottom of page