top of page

Vi har fått en ny Post.doc!

Første desember ble Ingeborg Skjærvø tilsatt som post.doc i PriSUD-prosjektet. Ingeborg er ansatt på midler fra HSØ og skal sitte hos oss på SERAF 50% ved siden av å forske på traumebehandling for barn ved NKVTS.


Ingeborg har mastergrad i psykologi og har tidligere vært PhD-stipendiat ved SERAF. Doktorgraden hennes var basert på NorComt- prosjektet med fokus på kriminalitet blant pasienter i rusbehandling. Ingeborg sin forskningserfaring er svært relevant for PriSUD-prosjektet, og vi gleder oss over å ha henne tilbake :)

0 kommentarer
bottom of page