_edited.jpg

Sykdom og dødelighet

Personer som har vært i fengsel er en marginalisert gruppe som har høy forekomst av sykelighet og en økt risiko for tidlig død. Gruppen har en særlig forhøyet risiko for å dø av eksterne årsaker som ulykker, overdoser og selvmord, men forskning finner også svært forhøyet risiko for å dø av somatiske sykdommer som ulike former for kreft og hjerte- og lungesykdommer. Kunnskap om disse risikoene er viktig for å kunne tilby god og riktig behandling og for å forebygge tidlig død.

I PriSUD prosjektet ser vi på innsattes sykelighet ved bruk av pasientregistre og vil undersøke forekomsten av ulike somatiske sykdommer blant innsatte i norske, danske og svenske fengsler i perioden 2010 til 2020. Dødelighet blir også undersøkt i alle de tre landene, med særlig fokus på dødsfall som er relatert til rus og avhengighet.

Publikasjoner på temaet

Bukten, Anne, and Stavseth, Marianne Riksheim. "Suicide in Prison and after Release: A 17-Year National Cohort Study." European Journal of Epidemiology 36, no. 10 (2021): 1075-83. https://doi.org/10.1007/s10654-021-00782-0.

Borschmann, Rohan, Tibble, Holly, Spittal, Matthew J., Preen, David, Pirkis, Jane, Larney, Sarah, Rosen, David L., et al. "The Mortality after Release from Incarceration Consortium (Maric): Protocol for a Multi-National, Individual Participant Data Meta-Analysis." International Journal of Population Data Science 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.23889/ijpds.v5i1.1145.

Bukten, Anne, Stavseth, Marianne Riksheim, Skurtveit, Svetlana, Tverdal, Aage, Strang, John, and Clausen, Thomas. "High Risk of Overdose Death Following Release from Prison: Variations in Mortality During a 15‐Year Observation Period." Addiction (2017). https://doi.org/10.1111/add.13803.

Bukten, A; Stavseth, M R; Skurtveit, S, Lund, I O; Clausen, T. Rus og Helsesituasjon blant innsatte i kriminalomsorgen. SERAF rapport, 2/2016 (pdf)