top of page

NorMA: Anabole steroider

Ingrid Amalie Havnes forsker på bruken av anabolske steroider og har blant annet brukt data fra NorMA studien til å se på bruken av anabolske steroider i fengselspopulasjonen.

Bakgrunn:

Bruken av anabole steroider er ofte relatert til ulike helseproblemer og

bruk av andre rusmidler. Bruken av rusmidler er mer hyppig blant fengselspopulasjonen i forhold til resten av befolkningen. Derfor var det relevant å se på hvor mange personer i fengslene som har brukt anabole steroider og hva som kennetegner de som har brukt anabole stereoider. 

 

Funn:

Studien fant blant annet at over 30 % av menn og 6 % av kvinner hadde brukt anabole steroider minst en gang i livet. Færre hadde dog brukt det umiddelbart før fengsling og for de fleste ophørte bruken ved fengsling.  

 

Les hele publikasjonen: "Use of anabolic-androgenic steroids and other substances prior to and during imprisonment - Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (NorMA) study"

ingrid_havnes_edited.jpg
bottom of page