top of page
_edited_edited.jpg

Unge og eldre i fengsel

Både de aller yngste og de aller eldste innsatte i fengsel har til dels andre behov og utfordringer enn øvrige innsatte. For de unge handler dette om at den fysiske, kognitive og sosiale utviklingen og læringen er pågående, mens det for den eldre delen av gruppa handle mye om økt behov for helsetjenester.

For unge innsatte (15-25 år) handler dette om at den fysiske, kognitive og sosiale utviklingen og læringen er pågående. De har behov for tilgang på skolegang og stimuli som gir dem de samme mulighetene for utvikling som ungdom utenfor fengsel. Vi vet også at ungdom som soner i fengsel i mange tilfeller har hatt en vanskelig oppvekst, opplevd traumer eller fysiske skader. Denne tematikken utforskes nærmere i delprosjektet YoungPris.


Samtidig er det er en økende andel eldre i fengsel (over 50 år). Med økende alder øker også behov for helsetjenester. Det er viktig å få kunnskap om hvem denne gruppen innsatte er, hvilke helsetjenester de trenger og hvilke andre behov som eventuelt skiller dem fra den øvrige fengselspopulasjonen. Dette arbeider vi med i delprosjektet AgePris.

bottom of page