top of page
_edited_edited_edited.jpg

Psykisk helse

Innsatte som kommer til fengsel har en høy forekomst av psykiske lidelser. Samtidig viser forskning at fengslingen i seg selv kan forverre eksisterende psykiske lidelser, og skape nye. Et fengsel har rammebetingelser som gjør at fengslingen spesielt vanskelig for denne gruppen. Kunnskap om hvilke psykiske lidelser innsatte har, og hvordan det går med innsatte med psykiske lidelser under og etter soning er viktig for at man skal kunne skalere opp behandlingstilbudet til innsatte under fengsling. 

I PriSUD prosjektet har vi som målsetting å undersøke forekomsten av psykiske lidelser blant innsatte i norske, svenske og danske fengsel. Vi vil undersøke dette i en periode på 10 år (2010-2020), og dermed undersøke om det har skjedd endringer over tid.

 

Publikasjoner på temaet

Svendsen, Vegard G., Marianne Riksheim Stavseth, Torbjørn Skardhamar, and Anne Bukten. "Psychiatric morbidity among women in Norwegian prisons, 2010–2019: a register-based study." BMC psychiatry 23, no. 1 (2023): 390. doi: 10.1186/s12888-023-04886-7.

Lindstad, Marianne, Skurtveit, Svetlana, and Bukten, Anne. "For Mye Eller for Lite Medisiner? En Nasjonal Studie Av Forskrevne Psykofarmaka Blant Innsatte i Norske Fengsler." Norsk Epidemiologi 29, no. 1-2 (2021). https://doi.org/10.5324/nje.v29i1-2.4049.

Bukten, Anne, and Stavseth, Marianne Riksheim. "Suicide in Prison and after Release: A 17-Year National Cohort Study." European Journal of Epidemiology 36, no. 10 (2021): 1075-83. https://doi.org/10.1007/s10654-021-00782-0.

Rognli, Eline Borger, Bramness, Jørgen G, Skurtveit, Svetlana, and Bukten, Anne. "Substance Use and Sociodemographic Background as Risk Factors for Lifetime Psychotic Experiences in a Non-Clinical Sample." Journal of Substance Abuse Treatment 74 (2017): 42-47. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2016.12.007.

​​

Bukten, A; Stavseth, M R; Skurtveit, S, Lund, I O; Clausen, T. Rus og Helsesituasjon blant innsatte i kriminalomsorgen. SERAF rapport, 2/2016 (pdf)

bottom of page