top of page
_edited.jpg

Mortalitet og morbiditet

Personer som har vært i fengsel er en marginalisert gruppe som har høy forekomst av sykelighet og en økt risiko for tidlig død. Gruppen har en særlig forhøyet risiko for å dø av eksterne årsaker som ulykker, overdoser og selvmord, men forskning finner også svært forhøyet risiko for å dø av somatiske sykdommer som ulike former for kreft og hjerte- og lungesykdommer. Kunnskap om disse risikoene er viktig for å kunne tilby god og riktig behandling og for å forebygge tidlig død.

I PriSUD prosjektet ser vi på innsattes sykelighet ved bruk av pasientregistre og vil undersøke forekomsten av ulike somatiske sykdommer blant innsatte i norske, danske og svenske fengsler i perioden 2010 til 2020. Dødelighet blir også undersøkt i alle de tre landene, med særlig fokus på dødsfall som er relatert til rus og avhengighet.

Publikasjoner på temaet

Tverborgvik, Torill., Stavseth, Marianne Riksheim & Bukten, Anne. The association between drug use and mortality in a norwegian prison cohort: a prospective cohort study. Health Justice 11, 22 (2023). https://doi.org/10.1186/s40352-023-00223-y

Bukten, Anne; Skjærvø, Ingeborg; Stavseth, Marianne Riksheim. "The association of prison security level with mortality after release from prison: a retrospective national cohort study (2000–16)". The Lancet Public Health, Volume 7, Issue 7 (2022), Pages e583-e592, doi: 10.1016/S2468-2667(22)00107-4.

Bukten, Anne, and Stavseth, Marianne Riksheim. "Suicide in Prison and after Release: A 17-Year National Cohort Study." European Journal of Epidemiology 36, no. 10 (2021): 1075-83. https://doi.org/10.1007/s10654-021-00782-0.

Borschmann, Rohan, Tibble, Holly, Spittal, Matthew J., Preen, David, Pirkis, Jane, Larney, Sarah, Rosen, David L., et al. "The Mortality after Release from Incarceration Consortium (Maric): Protocol for a Multi-National, Individual Participant Data Meta-Analysis." International Journal of Population Data Science 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.23889/ijpds.v5i1.1145.

Bukten, Anne, Stavseth, Marianne Riksheim, Skurtveit, Svetlana, Tverdal, Aage, Strang, John, and Clausen, Thomas. "High Risk of Overdose Death Following Release from Prison: Variations in Mortality During a 15‐Year Observation Period." Addiction (2017). https://doi.org/10.1111/add.13803.

Bukten, A; Stavseth, M R; Skurtveit, S, Lund, I O; Clausen, T. Rus og Helsesituasjon blant innsatte i kriminalomsorgen. SERAF rapport, 2/2016 (pdf)

bottom of page