top of page

Publikasjoner

Formidling av alt som skjer i PriSUD-prosjektet er en viktig del av arbeidet vi gjør. Forskningen vår publiseres i vitenskapelige artikler, i rapporter, gjennom intervjuer med journalister og i arbeider fra studenter på alle nivåer.

Her kan du finne alle våre vitenskapelige artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, samt rapporter. 

Formidling av forskningen vår til publikum utenfor det akademiske miljøet er en prioritet. Her ser du saker om prosjektet i media.

Det er til en hver tid mange studenter på alle nivåer involvert i prosjektet. Her er en oversikt over ferdigstilte oppgaver. 

bottom of page