top of page
_edited.jpg

Isolasjon

Den høye bruken av isolasjon i norske fengsler har vært kritisert av nasjonale og internasjonale menneske-rettighets organer i flere tiår. 

 

I PriSUD prosjektet ønsker vi å se på bruken av isolasjon i norske fengsler og bruke våre register-koblinger til å undersøke risikofaktorer for å blive isolert under fengsling og konsekvensene herav.  Prosjektet vil bidra med viktig ny kunnskap om bruken, om hvem som isoleres og hva som er de helsemessige konsekvensene på lengere sikt.

Isolasjon er et av de mest inngripende maktmidler en stat kan ta i bruk. Langvarig isolasjon betraktes som en form for tortur og selv kort tids isolasjon kan skade både fysisk og psykisk helse, og gi økt risiko for tidlig død.

Gjennom fengselsregisterdata har vi opplysninger om isolasjon under fengsling, som er registrert rutinemessige av kriminalomsorgen siden 2014. Isolasjonsmaterialet omfatter mer enn 10.000 personer og over 40.000 isolasjonshendelser. Dette innebærer både isolasjon pålagt av domstolen eller fengselet, samt isolasjon som den innsatte selv har valgt. Data fra fengselsregisteret gir oss informasjon om karakteristika ved soningen, herunder dommer, soningslengde, sikkerhetsnivå og isolasjon, inklusiv årsak til isolasjon og lengde på isolasjonen.

Forskningen på isolasjon ledes av Nicoline Toresen Lokdam, med finansiering fra Stiftelsen Dam.

bottom of page