top of page

Studentoppgaver

Det er til en hver tid flere studenter på alle nivåer involvert i prosjektet. Her er en oversikt over ferdigstilte oppgaver. 

Prosjektoppgaver medisinstudenter

Navn: Andrea Nøstdahl og Maria Elisabeth Schätzer Coll

Tittel: LAR-pasienter i norske fengsler - En beskrivelse av innsatte i LAR-behandling i fengsler i Norge

Navn: Jonas Holm Aasen

Tittel: Angst og depresjon blant fengselsinnsatte

 

Navn: Natalie Kjølner

Tittel: Behandlingserfaring blant innsatte med rushistorikk i norske fengsler

bottom of page