top of page
Man depressed with wine bottle sitting on bench outdoor. People abuse and alcoholism probl

Ruslidelser

Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det viktig å oppdage ruslidelser ved ankomst til fengslet og tilby adekvat behandling for ruslidelser under soning, noe som vil føre til bedre helse for personer med ruslidelser i fengsel.

PriSUD prosjektet har som målsetting å undersøke forekomsten av ruslidelser blant innsatte i norske, svenske og danske fengsel. Vi skal også undersøke tilgangen til adekvat rusbehandling i fengsel, samt utfall av slik behandling etter løslatelse i en nordisk kontekst. 


Sammen med en rekke samarbeidspartnere jobber vi med en rekke delprosjekter med fokus på alkoholbruk og rusmiddelbruk før soning, screening, rusmiddelbruk under soning og ulike utfall etter soning. 

Publikasjoner på temaet

Andersen, Synøve N., Jordan M. Hyatt, Philipp Lobmaier, Marianne Riksheim Stavseth, and Anne Bukten. "Leaving Their Drugs at the Gate? Exploring Changes in Drug Use From Before to During Incarceration in Norway." International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (2023). doi: 10.1177/0306624X231168596

 

Tverborgvik, Torill., Stavseth, Marianne Riksheim & Bukten, Anne. "The association between drug use and mortality in a norwegian prison cohort: a prospective cohort study." Health Justice 11, 22 (2023).

10.1186/s40352-023-00223-y

Lokdam, Nicoline; Stavseth, Marianne Riksheim & Bukten, Anne. "Drug use and re-imprisonment: A prospective study of the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (NorMA) cohort". Drug and Alcohol Dependence Reports (2022). doi: 10.1016/j.dadr.2022.100127.

Hilde Pape, Philipp Lobmaier, Anne Bukten. "An evaluation of eight short versions of the Drug Use Disorder Identification Test (DUDIT). A prison population study". Drug and Alcohol Dependence Reports, Volume 3 (2022).

doi: 10.1016/j.dadr.2022.100043.

Pape, Hilde, Rossow, Ingeborg, and Bukten, Anne. "Are Short Audit Screeners Effective in Identifying Unhealthy Drinking of Varying Severity? A Prison Population Study." Drug and Alcohol Dependence 229, (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109153.​

Lindstad, Marianne, Skurtveit, Svetlana, and Bukten, Anne. "For Mye Eller for Lite Medisiner? En Nasjonal Studie Av Forskrevne Psykofarmaka Blant Innsatte i Norske Fengsler." Norsk Epidemiologi 29, no. 1-2 (2021). https://doi.org/10.5324/nje.v29i1-2.4049.

 

Pape, Hilde, Rossow, Ingeborg, and Bukten, Anne. "Alcohol Problems among Prisoners: Subgroup Variations, Concurrent Drug Problems, and Treatment Needs." European Addiction Research 27, no. 3 (2021): 179-88. https://doi.org/10.1159/000511253.

 

Havnes, Ingrid Amalia, Bukten, Anne, Rognli, Eline Borger, and Muller, Ashley Elizabeth. "Use of Anabolic-Androgenic Steroids and Other Substances Prior to and During Imprisonment - Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (Norma) Study." Drug and Alcohol Dependence 217 (2020): 108255. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108255.

Bukten, Anne, Lund, Ingunn Olea, Kinner, Stuart A., Rognli, Eline Borger, Havnes, Ingrid Amalia, Muller, Ashley Elizabeth, and Stavseth, Marianne Riksheim. "Factors Associated with Drug Use in Prison – Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (Norma) Study." Health & Justice 8, no. 1 (2020): 10. https://doi.org/10.1186/s40352-020-00112-8.

​Muller, Ashley Elizabeth, Havnes, Ingrid Amalia, Rognli, Eline Borger, and Bukten, Anne. "Inmates with Harmful Substance Use Increase Both Exercise and Nicotine Use under Incarceration." International Journal of Environmental Research and Public Health 15, no. 12 (2018): 2663. https://doi.org/10.3390/ijerph15122663.

Rognli, Eline Borger, Bramness, Jørgen G, Skurtveit, Svetlana, and Bukten, Anne. "Substance Use and Sociodemographic Background as Risk Factors for Lifetime Psychotic Experiences in a Non-Clinical Sample." Journal of Substance Abuse Treatment 74 (2017): 42-47. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2016.12.007.

Bukten, A; Lokdam, N T; Clausen, T; Skærvø I. Bruk, besittelse og ruspåvirket kjøring blant innsatte i Norske fengsel 2000-2019. SERAF rapport, 3/2021(pdf)

​​

Bukten, A; Stavseth, M R; Skurtveit, S, Lund, I O; Clausen, T. Rus og Helsesituasjon blant innsatte i kriminalomsorgen. SERAF rapport, 2/2016 (pdf)

bottom of page