top of page

Samarbeid

Prosjektet har mange gode samarbeidspartnere, både andre forskningsinstitusjoner, brukersamarbeid og samarbeid med store og små organisasjoner. 

Forskningssamarbeid er avgjørende for å produsere forskning av høy kvalitet og vi har mange gode partnere.

Brukersamarbeid er svært viktig for oss; vi trenger personer som har erfaring og vet hva det er snakk om. 

Ingen blir best alene, og derfor deltar vi i små og store samarbeidsgrupper, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningssamarbeid

Forskningssamarbeid

Aarhus Universitet, Danmark

Aarhus Universitet er en av våre hovedsamarbeidspartnere jeg i PriSUD-Norden. Data tilsvarende nPRIS-kohorten vil bli samlet inn i Danmark og analyser som en del av de nordiske målsetningene i PriSUD-prosjektet. 

Morten Hesse og Christian Tjagvad er begge en del av forskningsgruppen i PriSUD-prosjektet. Christian har skrevet sin doktorgrad på Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og har jobbet med lignende data tidligere.

Abdu Kedir Seid er postdok på Aarhus Universitet og ansatt som i PriSUD-Norden.

unnamed.png

Karolinska Institutet, Sverige

Karolinska Institutet er den den andre av våre hovedsamarbeidspartnere jeg i PriSUD-Norden. Data tilsvarende nPRIS-kohorten vil bli samlet inn i Sverige og analysert som en del av de nordiske målsetningene i PriSUD-prosjektet. 

Zheng Chang ved Karolinska Institutet har forsket på utfall etter løslatelse i Sverige og er en del av forskningsgruppen i PriSUD-prosjektet. Han har blant annet publisert en artikkel om ruslidelser, psykisk sykdom og mortalitet i det anerkjente tidsskiftet The Lancet Psychiatry.

Suvi Virtanen ved Karolinska Institutet er ansatt som postdok i PriSUD-Norden.

karolinska-institutet-logo-vector.png

University of Oxford, England

Den tredje internasjonale samarbeidspartneren i PriSUD-Norden er det prestisjefylte University of Oxford. Et risikoevaluerings-instrument, OxRec, utviklet av forskere på Oxford skal testes og valideres på data fra nPRIS-kohorten.

Seena Fazel er en av verdens ledende forskere innen helseutfordringer blant innsatte og har publisert en rekke sentrale artikler i feltet. Han er også en del av prosjektets styringskomité.

c905846ffc43ce30bc0487dd20a64061.gif

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

social.png

PriSUD-prosjektet har et tett samarbeid med IKRS - institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitet i Oslo. Vårt søsterprosjekt, PRISONHEALTH, ledes av Thomas Ugelvik på nettopp IKRS, og deres kompetanse blir avgjørende i utviklingen av PriSUD-prosjektet.

The Prison Project, Nederland

The Prison Project er et prosjekt som er nært relatert til PriSUD, men med røtter i Nederland. Prosjeket er et samarbeid mellom universitetet i Leiden, Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) og universitetet i Utrecht. Prosjektleder er dr. Anja Dirkzwager som er en del av forskningsgruppa i PriSUD-prosjektet.

logoprisonprojecthorizontaal_new.png

Brukersamarbeid

Brukersamarbeid

WayBack - Vi følger deg på veien

WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. PriSUD-prosjektet har vært så heldige å få WayBack og Johan Lothe med på laget, og gjennom deres organisasjon få et bedre innblikk i hva overgangen fra fengsel til samfunn innebærer. Fra og med 2021 vil prosjektet finansiere en liten stilling hos WayBack for å frigjøre tid til ytterligere å styrke vårt samarbeid.

I mars 2019 ble en evaluering av WayBack opprettet som er del av PriSUD-prosjektet. Evalueringen er en brukerundersøkelse med fokus på opplevelsen av tilbudet, hvor resultatene vil brukes til å evaluere dagens tilbud og til å planlegge fremtidig virksomhet.

last ned_ny.png

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

logo_enkel.png

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS åpnet offisielt 1. april 1937, da som "Fengselsskolen". Ved KRUS utdannes det fengselsbetjenter og verksbetjenter, og det tilbys ulike etter- og videreutdanningskurs for kriminalomsorgens tilsatte. PriSUD-prosjekt sin leder, Anne Bukten, er delvis tilsatt ved forskningsavdelingen på KRUS, noe som gir prosjektet en direkte tilkobling til fengselsnorge.

madeclear - forskningsformidling med video

madeclear jobber med å lage presis og korrekt videokommunikasjon av kompleks forskning. De kombinerer akademisk og filmteknisk kompetanse i sin utvikling av filmer og har arbeidet med blant annet The Lance, WHO og Københavns Universitet.

madeclear_logo_small_black.png

Røde Kors - nettverk etter soning

Nettverk etter soning er et tilbud fra Røde Kors som fokuserer på overgangen mellom et lengre fengselsopphold og et liv utenfor murene. Målsetningen er å hindre tilbakefall til kriminalitet og fengsel. 

rødekort.jpg

Andre samarbeid

Andre samarbeid

The Worldwide Prison Health Research & Engagement Network (WEPHREN)

WEPHREN er et verdensomspennende samarbeidsforum for personer som engasjerer seg i og forsker på helse blant innsatte i fengsel. Målet for gruppen er bedre tilgang til helsetjenester gjennom god forskning.

TGHN.png

madeclear - forskningsformidling med video

madeclear_logo_black_tiny_website.png

madeclear jobber med å lage presis og korrekt videokommunikasjon av kompleks forskning. De kombinerer akademisk og filmteknisk kompetanse i sin utvikling av filmer og har arbeidet med blant annet The Lance, WHO og Københavns Universitet.

bottom of page