© 2019 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Samarbeid og relaterte prosjekter

PriSUD er et forskningsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Institutt for Klinisk Medisin (KlinMed) ved Universitet i Oslo.

Prosjektet har mange gode samarbeidspartnere og deltar inn i flere andre, spennende forskningsprosjekter. 

Rusforsk logo 800x141.jpg

WayBack - Vi følger deg på veien.

WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. PriSUD-prosjektet har vært så heldige å få WayBack og Johan Lothe med på laget, og gjennom deres organisasjon få et bedre innblikk i hva overgangen fra fengsel til samfunn innebærer. I mars 2019 ble en evaluering av WayBack opprettet som er del av PriSUD-prosjektet. Evalueringen er en brukerundersøkelse med fokus på opplevelsen av tilbudet. Resultatene vil brukes til å evaluere dagens tilbud og til å planlegge fremtidig virksomhet.

The Mortality After Release from Incarceration Consortium (MARIC) study.

MARIC-studien er en svært ambisiøs og unik studie som omfatter longitudinelle data fra 28 store studier i 13 land. Målet med studien er å undersøke dødsfall etter løslatelse fra fengsel. Data fra PriSUD inngår i studien som ledes av Dr. Rohan Borschmann.

The Worldwide Prison Health Research & Engagement Network (WEPHREN).

WEPHREN er et verdensomspennende samarbeidsforum for personer som engasjerer seg i og forsker på helse blant innsatte i fengsel. Målet for gruppen er bedre tilgang til helsetjenester gjennom god forskning.

Institusjon for medisinsk epidemiologi og biostatistikk, Karolinska Institutet.

Zheng Chang ved Karolinska Institutet har forsket på utfall etter løslatelse i Sverige og er en del av forskningsgruppen i PriSUD-prosjektet. Han har blant annet publisert en artikkel om ruslidelser, psykisk sykdom og mortalitet i det anerkjente tidsskiftet The Lancet Psychiatry.

The Prison Project, et samarbeid mellom flere Nederlandsk institusjoner.

The Prison Project er et prosjekt som er nært relatert til PriSUD, men med røtter i Nederland. Prosjeket er et samarbeid mellom universitet i Leiden, Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) og Universitet i Utrecht. Prosjektleder er Dr. Anja Dirkzwager.

Røde Kors - nettverk etter soning.

Nettverk etter soning er et tilbud fra Røde Kors som fokuserer på overgangen mellom et lengre fengselsopphold og et liv utenfor murene. Målsetningen er å hindre tilbakefall til kriminalitet og fengsel.