top of page

Forskningstemaer

I PriSUD-prosjektet jobber vi med en mengde forskjellige temaer knyttet til rusmiddelbruk, behandling, fysiske og psykiske lidelser blant innsatte i fengsel. Vi er så heldige å ha mange samarbeidspartnere som bidrar med en rekke spennende forskingsspørsmål. Les mer om de forskjellige forskningstemaene under.

bottom of page