top of page
_edited.jpg

Kvinner i fengsel

Kvinner i fengsel representerer en særlig marginalisert gruppe, med høy forekomst av psykiske, sosiale og rusrelaterte problemer. Fordi kvinner som regel utgjør en svært liten andel av de innsatte i fengsel, har deres særskilte utfordringer og behov en tendens til å forsvinne i litt bakgrunnen. Selv om det er mye som tilsier at det er mange viktige forskjeller mellom kvinner og menn som sitter i fengsel, er den generelle kunnskapen om kjønnsspesifikke faktorer i denne befolkningen svært begrenset. 

PriSUD prosjektet har som målsetting å beskrive kvinner i norske fengsler, med et spesielt fokus på dødelighet, forekomsten av rus – og andre psykiske lidelser, samt utsiktene for rehabilitering og reintegrering til samfunnet etter endt soning.

Publikasjoner på temaet

Bukten, Anne, Stavseth, Marianne Riksheim, Skurtveit, Svetlana, Tverdal, Aage, Strang, John, and Clausen, Thomas. "High Risk of Overdose Death Following Release from Prison: Variations in Mortality During a 15‐Year Observation Period." Addiction (2017). https://doi.org/10.1111/add.13803.

Bukten, Anne, Lund, Ingunn Olea, Kinner, Stuart A., Rognli, Eline Borger, Havnes, Ingrid Amalia, Muller, Ashley Elizabeth, and Stavseth, Marianne Riksheim. "Factors Associated with Drug Use in Prison – Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (Norma) Study." Health & Justice 8, no. 1 (2020): 10. https://doi.org/10.1186/s40352-020-00112-8.

 

Bukten, A; Stavseth, M R; Skurtveit, S, Lund, I O; Clausen, T.

Rus og Helsesituasjon blant innsatte i kriminalomsorgen.

SERAF rapport, 2/2016 (pdf)

bottom of page