top of page

PhD-student: Vegard Svendsen

Vegard sine PhD setter søkelys på kvinnelige innsatte og han har valgt å kalle prosjektet ‘WOMPRIS’. I arbeidet med graden vil han fokusere på følgende spørsmål: Hvem er kvinnene som soner i norske fengsler, og hva kan vi lære om livene deres før, under og etter soning? 


Tidligere forskning viser at kvinner i fengsel representerer en særlig marginalisert gruppe, med høy forekomst av psykiske, sosiale og rusrelaterte problemer. Fordi kvinner som regel utgjør en svært liten andel av de innsatte i fengsel, har deres særskilte utfordringer og behov en tendens til å forsvinne i litt bakgrunnen - mens fengslene i hovedsak strukturers rundt de mannlige innsatte. Selv om det er mye som tilsier at det er mange viktige forskjeller mellom kvinner og menn som sitter i fengsel, er den generelle kunnskapen om kjønnsspesifikke faktorer i denne befolkningen svært begrenset. WOMPRIS er et samarbeidsprosjekt mellom PRISONHEALTH og PriSUD basert på data fra nPRIS-kohorten.

bottom of page