Nicoline Lokdam

Nicoline Lokdam er ansatt som doktorgradsstipendiat ved PriSUD prosjektet. Hun skal blant annet bruke data fra NorMA-studien koblet sammen med data fra norske kvalitetsregister. Les mer om hennes PhD-prosjekt her.

Nicoline har tatt sin utdannelse i Danmark, hvor hun har studert Public Health Science ved Universitetet i København. Denne utdanningen består av en bachelor- og mastergrad med fokus på ulike typer av helseforskning. Hun skrev sin masteroppgave i 2017 om helse i fengsler med særlig fokus på bruken av isolasjon i danske fengsler. Hun har tidligere jobbet med forskning og helse i fengsler, blant annet ved Dignity - Dansk Institutt mod Tortur.

Ulikhet i helse og helse blant sosialt utsatte grupper er sentrale temaer i Nicoline sitt arbeid. Fengslet er på den måte interessant som forskningsfelt fordi innsattpopulasjonen har vesentlige helsemessige utfordringer og er en sosialt utsatt gruppe i vårt samfunn.

Nicoline BW.jpg
E-post: nicoline.lokdam@medisin.uio.no
Telefon:
+47 23368973