top of page

Nicoline Toresen Lokdam

Nicoline Lokdam er doktorgradsstipendiat ved PriSUD-prosjektet. Hun jobber med data fra NorMA-studien og koblinger med data fra norske registre. Les mer om doktorgraden hennes her.

Ulikheter i helse og helse blant sosialt marginaliserte grupper er kjernetemaer av interesse i Nicolines arbeid. Ut fra dette rammeverket er fengsling et interessant felt ettersom de i fengselsbefolkningen er en sosialt marginalisert gruppe og ofte lider av flere ulike helseproblematikker. Isolasjon av innsatte er et annet tema Nicoline interesserer seg mye for.
 

Nicoline har en bachelor- og mastergrad i folkehelsevitenskap fra Københavns Universitet, Danmark. Graden hennes er en kombinasjon av ulike helsefag, både kvantitative og kvalitative. Hennes masteroppgave fra 2017 handlet om helse i fengsler, med særlig fokus på isolasjon i danske fengsler. Hun har tidligere jobbet med helse i fengsler ved Dignity (Dansk Institutt Mot Tortur).

Nicoline BW.jpg
E-post:
n.t.lokdam@medisin.uio.no

 
bottom of page