top of page

PhD-student: Nicoline Lokdam

Nicoline sitt PhD prosjekt er basert på data fra NorMA-studien, kombinert med data fra fengsels- og helseregister. Målet med prosjektet er å undersøke behov, behandling og livet etter soning for personer med ruslidelser i Norske fengsel. Prosjektet har arbeidstittel: «Substance Use Disorders in the Norwegian prison population – Needs, treatment and post-release outcomes.»


I den følgende 5-minutter lange videoen kan du se og høre Nicoline forklare arbeidet sitt (på engelsk). 

bottom of page