top of page

Ingeborg Skjærvø

Ingeborg Skjærvø er ansatt som postdoktor på PriSUD prosjektet, og har vært med siden desember 2020.

Ingeborg har bakgrunn innenfor psykologi, med bachelorgrad (London Metropolitan University) og mastergrad (UiO) med fokus på kognitiv psykologi og de biologiske sidene ved adferd. Denne interessen førte til at tematikken for både bachelor- og masteroppgave var triggere for alkohol og nikotinbruk.

Ingeborg fullførte sin doktorgrad som en del av NorComt-prosjektet ved SERAF i 2018. NorCOMT er en oppfølgingsstudie av pasienter som starter LAR eller fødnbehandling. Temaet på hennes avhandling var i hvilken grad pasientene selv utførte kriminalitet i tiden før og etter behandling, og i hvilken grad de selv var utsatt for kriminelle handlinger i de samme periodene.

Utover rus og helse i fengsel, har Ingeborg interesse for PTSD og kronisk smerte blant pasienter i behandling for rusavhengighet, og foreldreledet traumebehandling for barn.

Ingeborg Skjærvø 2 crop2_edited.jpg
bottom of page