top of page

NorMA: Livskvalitet og trening

Ley Muller ved Folkehelseinstituttet forsker på fengselinnsattes subjektive vurderinger av hverdagen i fengsel, sosiale forhold og helse. I NorMA-studien har hun jobbet med prosjekter relatert til livskvalitet og trening. 

 

Livskvalitet blant innsatte:

Det er sjeldent at fengselinnsatte blir spurt om hvordan de har det når de sitter i fengsel. I store deler av verden innebærer en fengselsstraff daglige påminnelser om straff, og det er derfor forventet at livskvaliteten til innsatte er vesentlig senket. I den norske fengselsmodellen etterstrebes det at livet i fengsel i størst mulig grad skal gjenspeile livet utenfor fengsel, og det er derfor interessant å undersøke norske innsatte sin egen vurdering av livskvalitet.

 

En artikkel om temaet livskvalitet i fengsel ble i International Journal of Prisoner Health i mars 2019.

Trening blant innsatte: 

Ley Muller har sett på hvordan NorMA-deltakere trente før fengsling kontra hvor aktive de ble etter innsettelse. Disse endringene har hun sammenlignet med samtidige endringer i rusbruk. Resultatene viser at trening ser ut til å være en viktig aktivitet for folk som hadde rusproblemer før de ble fengslet. Å tilrettelegge for trening under soning er både helsefremmende og lite ressurskrevende.

 

Artikkelen har blitt publisert i The International Journal of Environmental and Public Health i 2018. 

ashley muller.jpg
bottom of page