top of page

Marianne Riksheim Stavseth

Marianne Riksheim Stavseth er ansatt som postdoktor på PriSUD-prosjektet og er ansvarlig for databehandlingen i prosjektet. 

Marianne har sin bakgrunn fra NTNU, hvor hun har en bachelorgrad i medisinsk statistikk og en mastergrad i statistikk. I sin masteroppgave gjorde hun en simulering av hvordan brystkreftsvulster vokser, og hvordan endringer i screeningfrekvens kan påvirke når brystkreftsvulster oppdages. Oppgaven kan leses her.

Opprinnelig ville Marianne bli lærer, og gleden ved å lære bort og å formidle kompleks matematikk og statistikk ligger hennes hjerte nær. Hun har publisert to artikler om anvendelse av statistisk metode i medisin, en om behandling av 'missing data' og en om strategi for å velge kovariater i en regresjonsanalyse. Marianne er også en de faglige ansatte som skriver for spalten 'Tall og medisin' i Tidsskriftet den Norske legeforening.

Marianne fullførte sin doktorgrad i 2019 basert på data fra den årlige statusundersøkelsen blant pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Marianne_Stavseth_edited.jpg
bottom of page