top of page

Evaluering av rusbehandlingstilbudet i fengsel

På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har Oslo Economics og Tyrili Forskning og Utvikling gjort en evaluering av det samlede tilbudet for personer med rusproblematikk i fengsel. Resultatet er en rapport som har fått navnet: "Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk". PriSUD-prosjektet bidro som en av partene som ble intervjuet som bakgrunn for rapporten, og deltok i en workshop hvor resultatene fra arbeidet ble presentert og diskutert. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Formålet med oppdraget var å kartlegge og vurdere det samlede tilbudet til personer med rusmiddelproblematikk under straffegjennomføring, og om innretningen av dette bør endres. Rapporten foreslår en rekke tiltak som kan forbedres, bl.a. å forbedre rutiner for å kartlegge rusmiddelproblematikk ved innsettelse, vurdere innføring av standardisert kartlegging

av rusmiddelproblematikk (eksempelvis AUDIT/DUDIT) og å fremskaffe bedre data på individnivå under straffegjennomføring som gjør det mulig å vurdere kvaliteten på og effekten av rusbehandlingstilbud. Dette er i tråd med målet i PriSUD-prosjektet.0 kommentarer

Comments


bottom of page