top of page

Ny PhD i PriSUD-prosjektet

Vi har gleden av å utvide PriSUD-gruppen med et nytt medlem. Rose Elisabeth Boyle skal arbeide med den kvalitative delen av PriSUD-prosjektet hvor man ved hjelp av etnografisk feltarbeid og semistrukturerte intervju, skal undersøke hvordan rusbehandling er implementert og integrert i fengselskonteksten.

Rose sin PhD er ansatt ved institutt for kriminolog og rettssosiologi, og er finansiert av NFR.


Fra før har Rose mastergrad i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen. Mastergraden er basert på en case studie av en av Norges første «recovery-skoler» innenfor psykiske helse- og rusfeltet. Les mer om Rose her.

0 kommentarer

댓글


bottom of page