top of page

Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant innsatte i fengsel

Sammenlignet med andre land har Norge den høyeste andelen selvmord blant innsatte i fengsel. En ny studie fra PriSUD har sett på alle dødsfall blant personer som har vært fengslet i Norge i perioden 2000 til 2016. Størst risiko for selvmord ble funnet den første dagen etter innsettelse og den den første dagen etter løslatelse.


I en ny studie fra PriSUD finner vi at personer som sitter i fengsel har en særskilt risiko for selvmord - både under soning og etter løslatelse. Den høyeste risikoen er umiddelbart etter innsettelse og løslatelse. Andre risikofaktorer er å sone i varetekt, på høyt sikkerhetsnivå, samt å være dømt eller tiltalt for alvorlig kriminalitet, spesielt drap.


Innsatte som soner i fengsel er en sårbar gruppe: de har mer psykiske lidelser, mer rusproblematikk og har mer sosioøkonomiske problemer enn befolkingen forøvrig. I tillegg kan fengslingen i seg selv både forsterke eksisterende problemer, og i seg selv være en risiko for psykiske problemer. I tillegg til dette er Norge kjent for utstrakt bruk av isolasjon i forbindelse med varetektsfengsling.


Studien viser at det er veldig viktig å ha fokus på sårbare overganger - både knyttet til innsettelse til fengsel og det å løslates.


Se og hør på intervju med Anne Bukten, Johan Lothe fra organisasjonen Wayback og avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet:Studien er publisert i European Journal of Epidemiology og kan lese i sin helhet her:


0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page