PriSUD-Norge: Bedre helse for personer med ruslidelser i norske fengsel

Et fengselsopphold bør ses på som et mulighetsvindu for personer med ruslidelser (SUD): screening og diagnose bør finne sted og bevisbasert behandling bør tilbys. Resultatet ville bli bedre psykisk og fysisk helse og bedre livskvalitet i fengselsbefolkningen. I virkeligheten er imidlertid fengselsopphold en svart boks. Selv om forskning har dokumentert fengselsbefolkningen når det gjelder deres situasjonen før fengsel, og risikoer etter løslatelse, har ingen fokusert på behandlingssituasjonen i fengsel. Derfor vet vi ikke om personer i fengsel er tilstrekkelig screenet og diagnostisert med SUD når de kommer inn i fengsel, om personer som er diagnostisert med SUD har tilgang til behandling i fengsel, eller hva deres behandlingsresultat er etter løslatelse.

 

For å sikre effektive behandlingstjenester av høy kvalitet til personer med ruslidelser i fengsel, vil PriSUD-Norge være den første longitudinelle norske studien som undersøker epidemiologien til mennesker med SUD; fra tiden før fengsel, under fengsling og etter løslatelse.

 

Det overordnede målet med PriSUD-Norge er således å sikre screening og behandling av høy kvalitet for personer med ruslidelser (SUD) i fengsel. Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker med fokus på: 1) prosedyrer for screening, mottak og videreføring av SUD-behandling under fengsling, 2) i hvilken grad tre forskjellige typer medikamentell behandling organisert av spesialisthelsetjenesten blir gjort tilgjengelig og brukt for personer med ruslidelser i fengsel, og 3) undersøke resultatene etter løslatelse relatert til behandlingstypen. For å nå de ambisiøse målene med PriSUD-Norge studien, har vi satt sammen en tverrfaglig forskningsgruppe som vil analysere undersøkelsesdata og et bredt spekter av eksisterende nasjonale registerdata av høy kvalitet som er tilgjengelig for forskning.