top of page

PriSUD-Norge: Bedre helse for personer med ruslidelser i norske fengsel

Et fengselsopphold bør ses på som et mulighetsvindu for personer med ruslidelser (SUD): screening og diagnose bør finne sted og bevisbasert behandling bør tilbys. Resultatet ville bli bedre psykisk og fysisk helse og bedre livskvalitet i fengselsbefolkningen. I virkeligheten er imidlertid fengselsopphold en svart boks. Selv om forskning har dokumentert fengselsbefolkningen når det gjelder deres situasjonen før fengsel, og risikoer etter løslatelse, har ingen fokusert på behandlingssituasjonen i fengsel. Derfor vet vi ikke om personer i fengsel er tilstrekkelig screenet og diagnostisert med SUD når de kommer inn i fengsel, om personer som er diagnostisert med SUD har tilgang til behandling i fengsel, eller hva deres behandlingsresultat er etter løslatelse.

 

For å sikre effektive behandlingstjenester av høy kvalitet til personer med ruslidelser i fengsel, vil PriSUD-Norge være den første longitudinelle norske studien som undersøker epidemiologien til mennesker med SUD; fra tiden før fengsel, under fengsling og etter løslatelse.

 

Det overordnede målet med PriSUD-Norge er således å sikre screening og behandling av høy kvalitet for personer med ruslidelser (SUD) i fengsel. Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker med fokus på: 1) prosedyrer for screening, mottak og videreføring av SUD-behandling under fengsling, 2) i hvilken grad tre forskjellige typer medikamentell behandling organisert av spesialisthelsetjenesten blir gjort tilgjengelig og brukt for personer med ruslidelser i fengsel, og 3) undersøke resultatene etter løslatelse relatert til behandlingstypen. For å nå de ambisiøse målene med PriSUD-Norge studien, har vi satt sammen en tverrfaglig forskningsgruppe som vil analysere undersøkelsesdata og et bredt spekter av eksisterende nasjonale registerdata av høy kvalitet som er tilgjengelig for forskning.

 

 

 

 

bottom of page