top of page

Ruslidelser

Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det viktig å oppdage ruslidelser ved ankomst til fengslet og tilby adekvat behandling for ruslidelser under soning, noe som vil føre til bedre helse for personer med ruslidelser i fengsel.

PriSUD prosjektet har som målsetting å undersøke forekomsten av ruslidelser blant innsatte i norske, svenske og danske fengsel. Vi skal også undersøke tilgangen til adekvat rusbehandling i fengsel, samt utfall av slik behandling etter løslatelse i en nordisk kontekst. 


Sammen med en rekke samarbeidspartnere jobber vi med en rekke delprosjekter med fokus på alkoholbruk og rusmiddelbruk før soning, screening, rusmiddelbruk under soning og ulike utfall etter soning. 

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page