top of page

Psykoselidelser

Rusbruk og psykose henger sammen på mange måter. Personer med psykoselidelser tenderer til å bruke mer rusmidler, og bruk av enkelte rusmidler er forbundet med akutt og langtids økt risiko for psykose. NorMA-spørreskjemaet inneholder spørsmål om ulike typer psykotiske opplevelser samt om behandling for slike plager. Disse spørsmålene kan kombineres med detaljert informasjon om rusbruk og andre bakgrunnsvariabler.

 

Vi har publisert en artikkel om forholdet mellom rusbruk, sosiodemografisk bakgrunn og antall ulike typer psykotiske opplevelser (Rognli, Bramness, Skurtveit og Bukten 2017) og jobber nå med en artikkel om debutalder på ulike typer rusmidler og risiko for innleggelse for psykose.

rognli-eline-borger_edited.jpg
bottom of page