top of page

Rose Elizabeth Boyle

Rose Boyle er ansatt som doktorgradsstipendiat ved PriSUD-prosjektet. Hennes prosjekt skal undersøke anvendelse og virkning av ulike tilbud om behandling av ruslidelser i kriminalomsorgen. Hun er interessert i å finne ut hvordan behandlingstilbud innenfor rammene av den strukturerte tilstedeværelse som fremkommer av å sone i fengsel kan virke som en mulighet for positiv utvikling for utsatte individer med rusutfordringer. Hennes kvalitativ arbeid vil undersøke følgende fra et aktørperspektiv: Mener både tidligere og nåværende innsatte og fengselsansatte at eksisterende tilbud fremmer bedre helse og hvordan bør eventuelt tilbud tilrettelegges bedre?


Hun har mastergrad i interkulturelle studier fra NLA Høgskolen, og hennes prosjekt var basert på en case studie av en av Norges første «recovery-skole»-tiltak innenfor psykisk helse og rus-feltet, der hun også jobbet som kursutvikler. Der ble hun svært interessert i anvendelse av brukerperspektiver og erfaringskompetanse i de helse, sosial og rettssystemene. Hun interesser seg faglig for psykisk helse og rus, kriminalitetsforebygging og kriminalomsorg, fengselshelse, integrering av utsatte grupper, helsetjenesteutvikling, og stigma og marginalisering.

RoseBoyle_edited.jpg
E-post:
r.e.boyle@jus.uio.no
bottom of page