top of page
Woman jeans and sneaker shoes_edited.jpg

Levekår, rus og psykisk helse blant domfelte

Takk for din interesse for denne spørreskjemaundersøkelsen!

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og i samarbeid med WayBack har vi utarbeidet en undersøkelse for å kartlegge domfeltes egen vurdering av behov for, og tilbud om oppfølging, behandling og aktivitet under og etter straffegjennomføring.

Alle som har sonet i fengsel, friomsorg, hjemmesoning eller annet er velkomne til å svare. Trykk her for å komme til spørreskjemaet.

 

  • Det tar ca.15 minutter å svare på spørreskjemaet. Deltagelsen er helt anonym og selvfølgelig frivillig.

  • Det er viktig at du kun svarer en gang.

  • Del gjerne med ditt nettverk – jo flere svar vi får inn, jo bedre kan vi beskrive situasjonen for straffedømte i Norge.

 

Undersøkelsen er en del av prosjektet «Levekår, rus og psykisk helse blant domfelte» som PriSUD-gruppen ved Seraf (UiO) gjennomfører på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer om prosjektet her. Resultatene fra prosjektet vil presenteres for departementet i en rapport som skal lanseres sommeren 2024.

 

Undesøkelsen gjennomføres i samarbeid med WayBack-kontorene i Oslo, Bergen, Kristiansand og Tromsø.

​Tusen takk for ditt bidrag - din stemme er viktig!

 

Ansvarlig for spørreskjemaundersøkelsen er forsker Torill Tverborgvik.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på!

last ned_ny.png
JD2Cbm_sort.png
bottom of page