Torill Tverborgvik

Torill er postdoc på PriSUD Nordic prosjektet, og har eit særleg ansvar for samarbeidet mellom forskingsmiljøa i Norge, Sverige og Danmark.

 

Torill tok doktorgraden i epidemiologi ved Institutt for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Studiet var eit registerstudie som omhandla sosial arv i utdanningsnivå og arbeidsmarknadstilknytting i den danske befolkning født 1930 – 2002. Ho har vidare jobba som registeransvarleg i valideringa av det danske, nasjonale «Tilbage til arbejde»-prosjektet og med studiar på rusmiddelkonsentrasjonar og overdosedødsfall i Norge.

 

Torill har òg jobba som kursholdar og veiledar i attføringsbedriftar med tiltak retta mot personar som treng hjelp og støtte for å komme ut på, eller tilbake på arbeidsmarknaden. Tydinga av ei tilknyting til arbeidsmarknaden er ei særlege interesse, og Torill ynskjer i PriSUD blant anna å sjå på i kva grad tilknyting til arbeidsmarknaden før og etter fengsling har tyding for korleis det går med dei fengselsinnsette over tid.

profilbilde_sort_hvitt.png
E-post: torill.tverborgvik@medisin.uio.no

Telefon:
47945096