top of page

Ny publikasjon: Økt andel av innsatte med psykiske problemer

Mens færre personer fengsles, har andelen av innsatte som er diagnostisert med psykiske lidelser økt over tid. Det viser en ny studie fra PriSUD prosjektet, som har sett på utviklingen i forekomsten av psykiske lidelser blant innsatte i Norge, Sverige og Danmark.


Studiet er også omtalt i to artikler på forskning.no her og her.I Norge var det i perioden 2010-2019 en 33% stigning i andelen som hadde en psykisk lidelse når de ble satt i fengsel. Blant de vanligste lidelser var rusbrukslidelser, depressjon og stressrelaterte lidelser. I samme periode var det en 80% stigning i andelen som hadde både rusbrukslidelse og en annen psykisk lidelse. Særlig denne gruppe kan være utfordrende å tilby behandling i fengsel:


- Helsesituasjonen til disse personene er klinisk sett svært kompleks. Det er avgjørende at fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen har en grundig forståelse av denne gruppens behandlingsbehov, sier Anne Bukten til Forskning.no.

0 kommentarer

Comments


bottom of page