top of page

To ledige stipendiatstillinger!

Vil du forske sammen med oss? Søsterprosjektene PriSUD og PRISONHEALTH har nå to ledige PhD-stillinger. Begge stillingene vil ha arbeidssted ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) og ha fokus på helsetjenester og rusbehandling i fengsel. PhD-stillingene er finansiert av Norges Forskningsråd og vil baseres på kvalitative metoder.

Les her og søk på stillingen knyttet til PriSUD prosjektet


Les her og søk på stillingen knyttet til PRISONHEALTH prosjektet


Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål knyttet til stillingene :)

0 kommentarer

Comments


bottom of page