Studenter

PriSUD-prosjektet har tilknyttet studenter på flere nivåer og fra forskjellige fagfelter. Studentene våre er en viktig ressurs, og de bidrar med nye, friske perspektiver. På denne siden finner du en oversikt over alle våre pågående studentprosjekter. Ønsker du å lese fullførte studentoppgaver fra prosjektet, finner du disse her.

PhD-kandidater

Nicoline jobber med PhD-prosjektet: "Substance Use Disorders in the Norwegian prison population – Needs, treatment and post-release outcomes"

Nicoline BW.jpg

Vegard jobber med PhD-prosjektet: "WOMPRIS – Health, mortality and prospects for rehabilitation among women in Norwegian prisons" 

IMG_4562.jpg

Add a Title

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

RoseBoyle_edited.jpg

LAR-behandling i fengsel

Student Studentsen tar en mastergrad i psykologi og skriver sin masteroppgave om LAR-behandling i fengsel. Oppgaven er basert på data fra NorMA-kohorten.

Add a Title

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Add a Title

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.