top of page

Studenter

PriSUD-prosjektet har tilknyttet studenter på flere nivåer og fra forskjellige fagfelter. Studentene våre er en viktig ressurs, og de bidrar med nye, friske perspektiver. På denne siden finner du en oversikt over alle våre pågående studentprosjekter. Ønsker du å lese fullførte studentoppgaver fra prosjektet, finner du disse her.

Katya Stavelie Khouri.png

Profesjonsstudiet i psykologi:

Katya Stavelie Khouri

AmalieJordan_master22a.jpg

Master i rus- og psykisk helsearbeid:

Amalie Jordan

bilde til prisud_edited.jpg

Master i anvendt helsepsykologi og forebygging:

Rebecca Lynn Isaksen

Medisinstudent:

Martine Garshol

Kreft blant personer med soningserfaring

Medisinstudent:

Lisa Elvebakk Ferrando

Selvskading blant personer med mentale lidelser

bottom of page