top of page

Vegard Svendsen

Vegard er stipendiat og forsker på kvinner i fengsel. Gjennom sitt doktorgradsprosjekt WOMPRIS, skal han blant annet fokusere på psykiske lidelser, dødelighet og utsikter for rehabilitering blant kvinner som har sittet i fengsel i Norge. Hans første artikkel "Psychiatric morbidity among women in Norwegian prisons, 2010–2019: a register-based study" fikk mye oppmerksomhet i media.

Vegard har bakgrunn som sykepleier ved Akershus Universitetssykehus. I 2021 fullførte han sin mastergrad i helsevitenskap ved Maastricht University i Nederland. Fra tidligere har han også en bachelor i psykologivitenskap fra James Cook University i Australia. Hans hovedinteresser er mental helse, rus og avhengighet - og håper å ta med seg et tverrfaglig perspektiv inn i sitt forskningsarbeid.

Publikasjoner:

Svendsen, Vegard G., Marianne Riksheim Stavseth, Torbjørn Skardhamar, and Anne Bukten. "Psychiatric morbidity among women in Norwegian prisons, 2010–2019: a register-based study." BMC psychiatry 23, no. 1 (2023): 390. doi: 10.1186/s12888-023-04886-7.

IMG_4562.jpg
bottom of page