Vegard Svendsen

Vegard er ansatt som doktorgradsstipendiat og skal blant annet jobbe med registerdata i nPRIS-studien.

Vegard har bakgrunn som sykepleier ved Akershus Universitetssykehus. I 2021 fullførte han sin mastergrad i helsevitenskap ved Maastricht University i Nederland. Fra tidligere har han også en bachelor i psykologivitenskap fra James Cook University i Australia. Hans hovedinteresser er mental helse, rus og avhengighet - og håper å ta med seg et tverrfaglig perspektiv inn i sitt forskningsarbeid.