top of page

PriSUD-prosjektet lansert!

Torsdag 19.09.19 kl. 09 var det endelig klart for lansering av prosjektet. Vi var så heldig å få lov til å innvie det nye møterommet til våre samarbeidspartner WayBack; et flott rom midt i sentrum. =Kaffe leverte nytraktet kaffe og Kafe Saba drevet av Kirkens Bymisjon leverte deilig bakst.

Nytraktet kaffe fra =Kaffe og gaver til alle som holdt foredrag

Deltakerne kom fra et bredt utvalg institusjoner, bl.a. representanter fra Justis og beredskapsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. I tillegg var flere brukerorganisasjoner, forskningsmiljøer, NAV og Røde Kors - Nettverk etter soning på plass. Gode innlegg og engasjerte diskusjoner i pausen og etter seminaret ga oss ekstra stor tro på viktigheten av PriSUD-prosjektet og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet.


Seminaret staret med en introduksjon til temaet rus og helse i fengsel, samt en presentasjon av hva, hvem og hvorfor PriSUD-prosjektet er. Hadde du ikke anledning til å delta, eller ønsker å se noen av slidene som ble brukt, kan du laste ned presentasjonen her.


Vi var så heldige å få med oss mange dyktige folk. Først ut var Johan Lothe, leder av WayBack. Han fortalte litt om WayBack og det viktige arbeidet de gjør. Han snakket også om hva brukermedvirkning i forskning er, samt hvilke utfordringer som ligger i å være brukerrepresentant.


Johan Lother viser hvordan WayBack bidrar med å planlegge en løslatelse fra fengsel og møter den løslatte ved porten

Etter Johan, fikk vi høre tre innlegg basert på data fra NorMA-studien, en av hoveddelene i PriSUD-prosjektet. Først ut var Eline Borger Rogli som holdt et innlegg om rus og psykosesymptomer blant innsatte. Her ble sammenhengen mellom debutalder for forskjellige rusmidler og senere innleggelse for psykose illustrert, hvor spesielt debutalder for bruk av cannabis ble trukket frem.

Eline Borger Rognli om sammenheng mellom debutalder for cannabis og senere innleggelse for psykose

Videre presenterte Marianne Lindstad hovedfunnene fra sin masteroppgave: "Bruk av foreskrevne legemidler, før og under soning". Hun stilte spørsmålet: "For mye medisiner?" med referanse til bruk av forskrevne, vanedannende legemidler blant innsatte i norske fengsler.


Marianne Lindstad om bruke av forskrevne, vanedannende legemidler

Den siste presentasjonen basert på data fra NorMA-studien, ble holdt av Ingrid A. Havnes og omhandlet bruk av anabole steroider blant innsatte. Det ble lagt fokus på at abstinensene som oppstår når bruken av anabole steroider opphører, først kommer etter 3-4 uker, noe som er viktig å vite når en person med tidligere steroidebruk blir innsatt.


Ingrid A. Havnes om bruk av anabole steroider blant innsatte

Det siste innlegget ble holdt av Kristoffer Høidal, leder av rusmestringsenhetene i Indre Østfold fengsel. Deltakerne fikk høre om bakgrunnen for enheten, litt om organiseringen og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i disse.


Kristoffer Høidal forteller engasjert om endringene som skjer i kriminalomsorgen

Vi vil gjerne få takk alle som deltok og bidro til å gjøre seminaret inspirerende og lærerikt!


0 kommentarer

Comments


bottom of page