PriSUD er et stort, pågående forskningsprosjekt som er utviklet ved Senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF). PriSUD har som hovedmål å utvikle ny kunnskap som bidrar til bedre mental og fysisk helse, forbedret livskvalitet blant personer med ruslidelser i fengsel. PriSUD vil være den første norske longitudinelle studien som undersøker innsatte med ruslidelser i tre forskjellige perioder knyttet til fengsling: tiden før fengsling, tiden under fengsling og etter løslatelse.

Prosjektet har to hoveddeler: PriSUD-Norge og PriSUD-Norden. I tillegg har prosjektet mange underprosjekter og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. For mer detaljert informasjon om prosjektet i sin helhet, les mer her

 

Prosjektet startet i 2019 og ledes av Anne Bukten. I tillegg har prosjektet flere fulltids og deltidsansatte: postdoktor Marianne Riksheim Stavseth, postdoktor Ingeborg Skjærvø, PhD-kandidat Nicoline Lokdam,PhD-kandidat Rose Elisabeth Boyle. Prosjektet har også knyttet til seg en tverrfaglig forskningsgruppe. Oppdateringer fra prosjektgruppa kan til en hver tid leses under nyheter.

PriSUD-Norge er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) og har fokus på personer i norske fengsel. PriSUD-Norden er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og jobber med problemstillinger på tvers av landene Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet er sin helhet utviklet og ledes ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitet i Oslo. 

Siste aktivitet:

 

 

Nyheter fra PriSUD-prosjektet: