top of page
Woman jeans and sneaker shoes_edited.jpg

PriSUD er utviklet ved Senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF) på Universitetet i Oslo. PriSUD har som hovedmål å bedre mental og fysisk helse, og forbedret livskvalitet for personer med ruslidelser i fengsel.

PriSUD-prosjektet utvikler kunnskap om:

Hva er PriSUD?

Innsatte i fengsel er en marginalisert gruppe med en opphopning av levekårsproblemer knyttet til psykisk helse og rus. Som følge av dette er overdosedød, selvmord og tilbakefall til rusbruk svært høy. I PriSUD jobber vi med forskning knyttet til å kartlegge, evaluere og undersøke utfall knyttet til rus- og psykiske lidelser og behandling av disse i fengsel. Med tiden har prosjektet økt i omfang og omfatter både studier knyttet til den norske og nordiske fengselspopulasjonen. For mer detaljert informasjon om prosjektet i sin helhet, les mer her og se en film om prosjektet under:

Prosjektet startet i 2019 og ledes av Anne Bukten. I tillegg har prosjektet flere fulltids- og deltidsansatte: postdoktor Marianne Riksheim Stavseth, postdoktor Ingeborg Skjærvø, postdoktor Torill Tverborgvik,  PhD-kandidat Nicoline Lokdam, PhD-kandidat Rose Elizabeth Boyle, PhD-kandidat Vegard Svendsen, samt Katja Nilsen som også representerer WayBack. Prosjektet har også knyttet til seg en tverrfaglig forskningsgruppe.

PriSUD er utviklet og ledes ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitet i Oslo (UiO). PriSUD er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ), Norges Forskningsråd (NFR) og Justis og Beredskapsdepartementet.

bottom of page