PriSUD er et stort, pågående forskningsprosjekt som er utviklet ved Senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF). PriSUD har som hovedmål å utvikle ny kunnskap som bidrar til bedre mental og fysisk helse, og forbedret livskvalitet for personer med ruslidelser i fengsel. PriSUD vil være den første norske longitudinelle studien som undersøker innsatte med ruslidelser i tre forskjellige perioder knyttet til fengsling: tiden før fengsling, tiden under fengsling og etter løslatelse.

Prosjektet har to hoveddeler: PriSUD-Norge og PriSUD-Norden. I tillegg har prosjektet mange underprosjekter og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. For mer detaljert informasjon om prosjektet i sin helhet, les mer her
 
Prosjektet startet i 2019 og ledes av Anne Bukten. I tillegg har prosjektet flere fulltids- og deltidsansatte: postdoktor Marianne Riksheim Stavseth, postdoktor Ingeborg Skjærvø, postdoktor Torill Tverborgvik,  PhD-kandidat Nicoline Lokdam, PhD-kandidat Rose Elisabeth Boyle, PhD-kandidat Vegard Svendsen, samt Katja Nilsen som også representerer WayBack. 

Prosjektet har også knyttet til seg en tverrfaglig forskningsgruppe. Oppdateringer fra prosjektgruppa kan til en hver tid leses under nyheter.


PriSUD-Norge er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) og har fokus på personer i norske fengsel. PriSUD-Norden er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og jobber med problemstillinger på tvers av landene Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet er sin helhet utviklet og ledes ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitet i Oslo. 

Siste aktivitet:

 

 

Nyheter fra PriSUD-prosjektet: