© 2019 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

PriSUD-prosjektet

PriSUD er et stort, pågående forskningsprosjekt som har som hovedmål å forbedre helsen til personer med ruslidelser i fengsel. Prosjektet har to hoveddeler: PriSUD-Norge og PriSUD-Norden, samt et betydelig antall underprosjekter og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. PriSUD-Norge er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) og har fokus på personer i norske fengsel. PriSUD-Norden er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og jobber med problemstillinger på tvers av landene Norge, Sverige og Danmark. For mer detaljert informasjon om prosjektet, les mer her.

 

Prosjektet i sin helhet er et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitet i Oslo. Prosjektet hadde sin oppstart i 2019 ledes av Anne Bukten. Oppdateringer fra prosjektgruppa kan til en hver tid leses under nyheter.

Ønsker du mer informasjon om deltakerne i prosjektet, finner du en oversikt over prosjektgruppen her.

Siste aktivitet: