PriSUD-prosjektet

PriSUD er et stort, pågående forskningsprosjekt som har som hovedmål å forbedre helsen til personer med ruslidelser i fengsel. Prosjektet har to hoveddeler: PriSUD-Norge og PriSUD-Norden. I tillegg har prosjektet mange underprosjekter og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. For mer detaljert informasjon om prosjektet i sin helhet, les mer her

 

Prosjektet startet i 2019 og ledes av Anne Bukten. I tillegg har prosjektet to fulltidsansatte: postdoktor Marianne Riksheim Stavseth og PhD-kandidat Nicoline Lokdam. Prosjektet har også knyttet til seg en tverrfaglig forskningsgruppe. Oppdateringer fra prosjektgruppa kan til en hver tid leses under nyheter.

PriSUD-Norge er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) og har fokus på personer i norske fengsel. PriSUD-Norden er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og jobber med problemstillinger på tvers av landene Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet i sin helhet er et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitet i Oslo. 

Nyheter fra PriSUD-prosjektet:

Siste aktivitet:

© 2020 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon