Woman jeans and sneaker shoes_edited.jpg

PriSUD er utviklet ved Senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF) på Universitetet i Oslo. PriSUD har som hovedmål å bedre mental og fysisk helse, og forbedret livskvalitet for personer med ruslidelser i fengsel.

PriSUD utvikler kunnskap om:

Kort om prosjektet

Prosjektet har to hoveddeler: PriSUD-Norge og PriSUD-Norden. I tillegg har prosjektet mange underprosjekter og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. For mer detaljert informasjon om prosjektet i sin helhet, les mer her Prosjektet startet i 2019 og ledes av Anne Bukten. I tillegg har prosjektet flere fulltids- og deltidsansatte: postdoktor Marianne Riksheim Stavseth, postdoktor Ingeborg Skjærvø, postdoktor Torill Tverborgvik,  PhD-kandidat Nicoline Lokdam, PhD-kandidat Rose Elizabeth Boyle, PhD-kandidat Vegard Svendsen, samt Katja Nilsen som også representerer WayBack. Prosjektet har også knyttet til seg en tverrfaglig forskningsgruppe.

Finansiering av prosjektet

PriSUD-Norge er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) og har fokus på personer i norske fengsel. PriSUD-Norden er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og jobber med problemstillinger på tvers av landene Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet er sin helhet utviklet og ledes ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitet i Oslo.